Knjigovodstvene usluge

 • Vođenje glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija (Analitika kupaca i dobavljača) za mala i srednja poduzeća, prema Zakonu o računovodstvu
 • Obračun plaća (Obrazac JOPPD)
 • Vođenje poslovnih knjiga za obrte, prema Zakonu o dohotku
 • Evidencija radnih sati
 • Obračun PDV-a (kontrola ulaznih računa, vođenje evidencije)
 • Evidencija i obračun amortizacije
 • Izrada godišnjih izvješća ( Bilanca, Račun dobiti i gubitka)
 • Savjetovanje u području računovodstva, poreza i dr.
 • Vođenje evidencije izaslanih radnika unutar EU (A1 potvrde)
 • Obračun plaća za izaslane radnike (Obrazac JOPPD)
 • Vođenje poslovnih knjiga za poduzeća koja imaju podružnice u EU
 • Izrada kreditnih zahtjeva i prikupljanje potrebne dokumentacije