• Razvoj projekata
  • Izgradnja i opremanje
  • Upravljanje i održavanje
  • Projektiranje

Projektiranje niskonaponskih distribucijskih ormara

Niskonaponski distribucijski ormari, zaštitna i sklopna oprema, kompenzacija jalove snage, priključci rezervnih i besprekidnih izvora napajanja-agregati i UPS uređaji.

Izrada elektrotehničkih projekata

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata. Električne instalacije jake i slabe struje u zgradarstvu.

Elektronadzor

Elektronadzor poslovnih, stambenih, industrijskih, elektroenergetskih objekata i infrastrukturnih objekata.

Projektiranje elektroenergetskih postrojenja

Transformatorske stanice, energane i diesel agregatske stanice