• Izvođenje svih vrsta elektromontažnih i instalacijskih radova jake i slabe struje
  • izvođenje priključnih i razvodnih ormara
  • instalacije rasvjete, utičnica i priključaka
  • srednjenaponskog i niskonaponskog razvoda
  • instalacije gromobrana
  • električnih postrojenja svih vrsta i namjena
  • izvođenje telefonskih instalacija i mreže računala
  • izvođenje antenskih instalacija
  • izvođenje kontrole pristupa, portafona te instalacije ozvučenja
  • izvođenje dojave požara, protuprovale i videonadzora

Ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija u poslovnim objektima i domaćinstvima ovisno o zahtjevima. Inicijalno ispitivanje, nakon izmjene dijelova instalacije ili opreme, nakon obavljenih rekonstrukcija instalacije, odnosno periodičko te izdavanje protokola sukladno zakonskim odredbama.