PROJEKT ZAVRŠEN

Suradnja s poduzećem Elektrotechnik Nägele Stuttgart GmbH

Projekt:
Poslovna zgrada poduzeća Vector Informatik GmbH

Lokacija:
Holderäckerstraße 36, 70499 Stuttgart

Projektiranje:

Izvođenje radova:
Kabliranje glavnih razdjelnika, rasvjete, vatrodojave, kontrole pristupa, te strukturno kabliranje