PROJEKT ZAVRŠEN

Suradnja s poduzećem Bachner

Projekt:
Proizvodna hala za automobil Audi A4
Izvođenje radova:
Kabliranje glavnih razdjeljnika, rasvjete, vatrodojave, kontrole pristupa te strukturno kabliranje